<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Physella acuta </i>
<i>Triops cancriformis </i>
<i>Triops cancriformis </i>
<i>Triops cancriformis </i>
<i>Triops cancriformis </i>
<i>Triops cancriformis </i>
 <i>Patella rustica</i> vs <i>Patella caerulea. </i>Pagellida rústica vs pagellida mediterrània.
<i>Patella rustica. </i> Pagellida rústica.
<i>Patella rustica. </i> Pagellida rústica.
<i>Patella caerulea. </i> Pagellida mediterrània.
<i>Patella caerulea. </i> Pagellida mediterrània.
<i>Patella caerulea. </i> Pagellida mediterrània.
<i>Patella caerulea. </i> Pagellida mediterrània.
<i>Patella caerulea. </i> Pagellida mediterrània.
<i>Percnon gibbesi. </i> Cranc pla. Cranc aranya.
<i>Percnon gibbesi. </i> Cranc pla. Cranc aranya.
<i>Percnon gibbesi. </i> Cranc pla. Cranc aranya.
<i>Percnon gibbesi. </i> Cranc pla. Cranc aranya.
<i>Percnon gibbesi. </i> Cranc pla. Cranc aranya.
 <i>Pelagia Noctiluca. </i>Medusa.
 <i>Lepas anatifera.</i> Peu de cabra.
 <i>Eriphia verrucosa. </i>Cranc pelut.
 <i>Serranus scriba. </i>Vaca.
 <i>Chromis chromis. </i>Muret. Tuta.
 <i>Diplodus annularis. </i>Esparrall.
 <i>Carassius dauratus. </i>Peix vermell.
 <i>Thalassoma pavo. </i>(Mascle). Fadrí.
 <i>Gambusia holbrooki </i>(femella). Gambúsia.
 <i>Gambusia holbrooki </i>(mascle). Gambúsia.
 <i>Gambusia afinis </i>(femella). Gambusia.
 <i>Gambusia afinis </i>(femella). Gambusia.
 <i>Echinaster sepositus.</i>Estrella vermella.
 <i>Echinaster sepositus.</i>Estrella vermella.
<i>Raja brachyura. </i> Ou de Rajada de cua curta.
<i>Raja brachyura. </i> Ou de Rajada de cua curta.
<i>Notonecta lunata.</i> Xinxa d'aigua
<i>Notonecta lunata.</i> Xinxa d'aigua
<i>Ischnura elegans.</i> Larva d'espiadimonis de cua blava.
<i>Ischnura elegans.</i> Larva d'espiadimonis de cua blava.
<i>Ischnura elegans.</i> Larva d'espiadimonis de cua blava.
<i>Ischnura elegans.</i> Larva d'espiadimonis de cua blava.
<i>Cybister lateralimarginalis.</i> Escarabat d'aigua dolça.
<i>Palaemon elegans.</i> Gambeta.
<i>Cybister lateralimarginalis.</i> Escarabat d'aigua dolça.
entreuentrarenter
© WhiteLife Photographycreat en Bluekea