<i>Vanessa atalanta.</i> Eruga de papallona reina o de les ortigues.
<i>Vanessa atalanta.</i> Eruga de papallona reina o de les ortigues.
<i>Vanessa atalanta.</i> Eruga de papallona reina o de les ortigues.
<i>Vanessa atalanta. </i> Papallona reina o de les ortigues (crisalide).
<i>Vanessa atalanta. </i> Papallona reina o de les ortigues.
<i>Vanessa atalanta. </i> Papallona reina o de les ortigues (mascle).
<i>Vanessa atalanta. </i> Papallona reina o de les ortigues (mascle).
<i>Vanessa atalanta. </i> Papallona reina o de les ortigues (mascle).
<i>Vanessa atalanta. </i> Papallona reina o de les ortigues (mascle).
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus plexippus. </i> Eruga de papallona monarca.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i> Danaus chrysippus. </i>Eruga de papallona tigre.
<i>Danaus plexippus</i> Crisalide de papallona tigre.
<i>Danaus chrysippus.</i> Papallona tigre (mascle).
<i>Danaus chrysippus.</i> Papallona tigre (mascle).
<i>Danaus chrysippus.</i> Papallona tigre (mascle).
<i>Danaus chrysippus.</i> Papallona tigre (mascle).
<i> Danaus chrysippus. </i> Papallona tigre (femella)
<i> Danaus chrysippus. </i> Papallona tigre (femella)
<i>Danaus chrysippus.</i>Papallona tigre.
<i>Danaus chrysippus.</i>Papallona tigre.
<i>Danaus plexippus</i> Crisalide de papallona monarca.
<i>Danaus plexippus</i> Crisalide de papallona monarca.
<i>Danaus plexippus</i> Papallona monarca (Femella)
<i>Danaus plexippus</i> Papallona monarca (Femella)
<i>Danaus plexippus</i> Papallona monarca (Femella)
<i> Danaus plexippus.</i> Papallona monarca.
<i> Danaus plexippus.</i> Papallona monarca.
<i> Danaus plexippus.</i> Papallona monarca.
<i> Danaus plexippus.</i> Papallona monarca.
<i>Cacyreus marshallii.</i> Papallona dels geranis (femella).
<i>Cacyreus marshallii.</i> Papallona dels geranis (femella).
<i>Polyommatus celina.</i> Blaveta africana (mascle).
<i>Coenonympha pamphilus.</i> Grogeta. Tarongeta. (femella)
<i>Coenonympha pamphilus.</i> Grogeta. Tarongeta. (mascle)
<i>Coenonympha pamphilus.</i> Grogeta. Tarongeta. (femella)
<i>Coenonympha pamphilus.</i> Grogeta. Tarongeta. (mascle)
<i>Leptotes pirithous.</i> Blaveta de romaní
<i>Colias crocea.</i> Safranera. Papallona de l'alfalç.
<i>Charaxes jasius.</i> Eruga de papallona de l'arboç.
<i>Pararge aegeria.</i> Bruna boscana.
<i>Pararge aegeria.</i> Bruna boscana.
<i>Pararge aegeria.</i> Bruna boscana.
<i>Pararge aegeria. </i>Bruna boscana.
<i>Pararge aegeria. </i>Bruna boscana.
<i>Pararge aegeria. </i>Bruna boscana.
<i>Colias croceus.</i>Safranera de l’alfals
<i> Gonepteryx cleopatra. </i> Mascle. Papallona groga
<i>Colias croceus.</i>Safranera de l’alfals
<i>Colias croceus.</i>Safranera de l’alfals
<i>Colias croceus.</i>Safranera de l’alfals.
<i>Pontia daplidice. </i>Blanqueta tacada
<i>Pontia daplidice. </i>Blanqueta tacada
<i> Utetheisa pulcella. </i> Nomoblidis.
<i>Papilio machaon.</i> Eruga de papallona rei o paó.
<i> Utetheisa pulcella. </i> Nomoblidis.
<i>Hyles lineata livonica.</i> Borinot polit.
<i>Hyles lineata livonica.</i> Borinot polit.
<i>Gerinia honoraria.</i>
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Processionaria del pi.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Processionaria del pi.
<i> Thaumetopoea pityocampa.</i> Arna del pi.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Processionaria del pi.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Processionaria del pi.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Processionaria del pi.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Processionaria del pi.
<i>Lepisma saccharina</i>. Peixet de plata.
<i>Messor sp.</i>  (reina)
<i>Messor sp.</i>  (reina)
<i>Messor sp.</i>  (reina)
<i>Messor sp.</i>  (reina)
<i>Messor sp.</i>  Mascle.
<i>Crematogaster scutellaris </i>(reina).
<i>Camponotus lateralis.</i>
<i>Reticulitermes lucifugus </i>(rei). Tèrmit.
<i>Reticulitermes lucifugus</i> (rei). Tèrmit.
<i>Reticulitermes lucifugus </i>(rei). Tèrmit.
<i>Bactrocera oleae.</i> Mosca de l'olivera.
<i>Bactrocera oleae.</i> Mosca de l'olivera.
<i>Bactrocera oleae.</i> Mosca de l'olivera.
<i>Bactrocera oleae.</i> Mosca de l'olivera.
<i>Eristalinus aeneus.</i>
<i>Eristalinus aeneus.</i>
<i>Eristalinus aeneus.</i>
<i>Eristalinus aeneus.</i>
<i>Episyrphus balteatus.</i>
<i>Episyrphus balteatus. </i>
<i>Episyrphus balteatus. </i>
<i>Episyrphus balteatus. </i>
<i>Lucilia sericata. </i>Mosca verda.
<i>Lucilia sericata. </i>Mosca verda.
<i>Lucilia sericata + Synema globosum.</i> Moscar verda + Aranya cranc.
<i>Eristalis tenax. </i>Mosca de les flors.
<i>Neuroleon egenus.</i> Formiga lleó.
<i>Neuroleon egenus.</i> Formiga lleó.
<i>Neuroleon egenus.</i> Formiga lleó.
<i>Neuroleon egenus.</i> Formiga lleó.
<i>Tipula sp.</i>
<i>Tipula sp.</i>
<i>Tipula sp.</i>
<i>Tipula sp.</i>
<i>Culex pipiens.</i> Mosquit comú. Mosquit domèstic.
<i>Culex pipiens.</i> Mosquit comú. Mosquit domèstic.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Aedes albopictus.</i> Moscard tigre.
<i>Ophion subsp. </i>
<i>Ophion subsp. </i>
<i>Ophion subsp. </i>
<i>Ophion subsp. </i>
<i>Ophion subsp. </i>
<i>Bombus terrestris.</i> Borino. Borinot. Abellot.
<i>Bombus terrestris.</i> Borino. Borinot. Abellot.
<i>Bombus terrestris.</i> Borino. Borinot. Abellot.
<i>Bombus terrestris.</i> Borino. Borinot. Abellot.
<i>Bombus terrestris.</i> Borino. Borinot. Abellot.
<i>Megascolia maculata.</i> Femella.
<i>Megascolia bidens. </i>Mascle
<i>Megascolia bidens.</i>
<i>Megascolia bidens. </i>Mascle.
<i>Megascolia bidens. </i>Mascle.
<i>Osmia tricornis. </i>
<i>Osmia tricornis. </i>
<i>Eucera oraniensis. </i>
<i>Dasycolia ciliata. </i>
<i>Vespa velutina. </i>Avispa asiàtica.
<i>Vespa velutina. </i>Avispa asiàtica.
<i>Vespa velutina. </i>Avispa asiàtica.
<i>Vespa velutina. </i>Avispa asiàtica.
<i>Vespula germanica.</i> Vespa comuna.
<i>Vespula germanica.</i> Vespa comuna.
<i>Vespula germanica.</i> Vespa comuna.
<i>Vespula germanica.</i> Vespa comuna.
<i>Vespula germanica.</i> Vespa comuna.
<i>Coelioxys.</i>
<i>Coelioxys.</i>
<i>Nomada bifasciatta. </i>
<i>Xylocopa violacea. </i>Borino negre.
<i>Xylocopa violacea. </i>Borino negre.
<i>Xylocopa violacea. </i>Borinot negre.
<i>Xylocopa violacea. </i>Borinot negre.
<i>Xylocopa violacea. </i> Borino negre.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala.
<i>Cicada orni. </i> Exuvia de cigala.
<i>Cicada orni. </i> Exuvia de cigala.
<i>Cicada orni. </i> Exuvia de cigala.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
<i>Cicada orni. </i> Cigala amb la seva exuvia.
 <i> Ischnura elegants.</i> Espiadimonis de coa blava.
<i>Crocothemis erythraea.</i> (femella)
<i>Gryllus campestris.</i> Grill camperol. Griu de camp.
<i>Gryllus campestris.</i> Grill camperol. Griu de camp.
<i>Gryllus campestris.</i> Grill camperol. Griu de camp.
<i>Gryllomorpha dalmatina. </i>
<i>Gryllomorpha dalmatina. </i>
<i>Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides.</i>
<i>Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides.</i>
<i>Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides.</i>
<i>Oecanthus pellucens.</i>
<i>Oecanthus dulcisonans. </i> Femella.
<i>Oecanthus dulcisonans. </i> Femella.
<i>Oecanthus dulcisonans. </i> Femella.
<i>Oecanthus dulcisonans. </i> Mascle.
<i>Oecanthus dulcisonans. </i> Mascle.
<i>Oecanthus dulcisonans. </i> Mascle.
<i>Oecanthus dulcisonans.</i>  Mascle.
<i>Oecanthus dulcisonans.</i>  Femella.
<i> Oecanthus dulcisonans.</i>
<i> Oecanthus dulcisonans.</i>
<i> Oecanthus dulcisonans.</i>
<i> Oecanthus dulcisonans.</i>
<i> Oecanthus dulcisonans.</i>
<i> Oecanthus dulcisonans.</i>
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Gryllotalpa gryllotalpa.</i> Cadell.
<i>Acrida ungarica mediterranea.</i> Llagost d'alburera.
<i>Acrida ungarica mediterranea.</i> Llagost d'alburera.
<i>Pyrgomorpha conica.</i>
<i>Pyrgomorpha conica.</i>
<i>Pyrgomorpha conica.</i>
<i>Eyprepocnemis plorans. </i>Llagost comú.
<i>Phaneroptera nana. </i>Nimfa de Cavallet verd.
<i>Anacridium aegyptium. </i>Nimfa de Llagosta egípcia.
<i>Anacridium aegyptium. </i>Llagosta egípcia.
<i>Anacridium aegyptium. </i>Llagosta egípcia.
<i>Coccinella septempunctata. </i>Poriol. Bovet pintant. (larva)
<i>Coccinella septempunctata. </i>Poriol. Bovet pintant.
<i>Coccinella septempunctata. </i>Poriol. Bovet pintant.
<i>Coccinella septempunctata. </i>Poriol. Bovet pintant.
<i>Coccinella septempunctata. </i>Poriol. Bovet pintant.
<i>Lachnaia vicina. </i> Poriol.
<i>Ameles decolor. </i>
<i>Ameles decolor. </i>
<i>Ameles decolor </i>(femella).
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadéu.
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadeu.
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadéu.
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadéu.
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadéu.
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadéu.
<i>Sphodromantis viridis.</i>
<i>Sphodromantis viridis.</i>
<i>Mantis religiosa. </i>Pregadéu.
<i>Ameles decolor. </i>
<i>Ophion sp.</i>
<i>Ocypus olens. </i> Escopí negre
<i>Ocypus olens.</i>
<i>Ocypus olens.</i>
<i>Ocypus olens.</i>
<i>Capnodis tenebrionis.</i>
<i>Cetonia aurata. </i>Brunyidora.
<i>Colaphus sofiae.</i>
<i>Chrysolina bankii </i>
<i>Colaphus sofiae.</i>
<i>Pimelia criba.</i> Fura.
<i>Pimelia criba.</i> Fura.
<i>Pimelia criba.</i> Fura.
<i>Pimelia criba.</i> Fura.
<i>Pimelia criba.</i> Fura.
<i>Pimelia criba.</i> Fura.
<i>Oryctes nasicornis. </i>Larva d'escarabat rinoceront.
<i>Oryctes nasicornis. </i>Larva d'escarabat rinoceront.
<i>Oryctes nasicornis. </i>Larva d'escarabat rinoceront.
<i>Oryctes nasicornis. </i>Escarabat rinoceront.
<i>Thorectes balearicus.</i>
<i>Nesotes viridicollis. </i>
<i>Nesotes viridicollis. </i>
<i>Carabus morbillosus.</i>
<i>Carabus morbillosus.</i>
<i>Thorectes balearicus.</i>
<i>Thorectes balearicus.</i>
<i>Elenophorus collaris.</i>
<i>Pachychila sublunata.</i>
<i>Tentyria schaumi.</i>
<i>Tentyria schaumi.</i>
<i>Timarcha balearica. </i>
<i>Timarcha balearica. </i>
<i>Timarcha balearica. </i>
<i>Timarcha balearica. </i>
<i>Meloe tuccius</i>, femella. Cuca d'oli. Escarabat butllofer.
<i>Meloe tuccius</i>, femella. Cuca d'oli. Escarabat butllofer.
<i>Cerambyx cerdo. </i>Banyarriquer.
<i>Cerambyx cerdo mirbeckyi. </i>Banyarriquer (femella).
<i>Cerambyx cerdo mirbeckyi. </i>Banyarriquer (femella).
<i>Tropinota squalida. </i>Escarabat de mel.
<i>Tropinota squalida. </i>Escarabat de mel.
<i>Tropinota squalida. </i>Escarabat de mel.
<i>Tropinota squalida. </i>Escarabat de mel.
<i>Tropinota squalida. </i>Escarabat de mel.
<i>Oxythyrea funesta. </i>Brunidora.
<i>Oxythyrea funesta. </i>Brunidora.
<i> Monochamus galloprovincialis. </i> Mascle. Banyarriquer del pi.
<i>Periplaneta americana.</i> Panera americana.
<i>Blatta orientalis.</i>
<i>Blatta orientalis.</i>
<i>Graphosoma lineatum italicum.</i> Poriol de moro.
<i>Graphosoma lineatum italicum. </i>Poriol de moro.
<i>Nezara viridula. </i>Xinxa verda.
<i>Spilostethus pandurus.</i>
<i> Buprestis octoguttata. </i>
<i> Buprestis octoguttata. </i>
<i>Buprestis octoguttata.</i> Escarabat de vuit punts.
<i>Aelia acuminata. </i>
<i>Leptoglossus occidentalis. </i>Xinxa americana dels pins.
<i>Pyrrhocoris apterus. </i>Poll de moro o Xinxa vermella.
<i>Gonocerus insidiator. </i>
<i>Gonocerus insidiator. </i>
<i>Coniocleonus nigrosuturatus.</i>
<i>Lixus pulverulentus.</i>
<i>Lixus pulverulentus.</i>
<i>Lixus pulverulentus.</i>
<i>Trichodes umbellatarum. </i>
<i>Anthaxia millefolii. </i>
<i>Psilothrix cyaneus. </i>
<i>Psilothrix cyaneus. </i>
<i>Psilothrix cyaneus. </i>
<i>Calocoris nemoralis. </i>
<i>Oedemera flavipes.</i>
<i>Oedemera flavipes. </i>
<i>Lagria hirta.</i>
<i>Lagria hirta.</i> Escarabajo lanudo.
<i>Lagria hirta.</i>
<i>Lagria hirta.</i>
<i>Arge ochropus. </i> Poll del roser.
<i>Drilidae </i>(larva).
<i>Nyctophila heydeni.</i> Larva de cuc de llum.
<i>Nyctophila heydeni.</i> Larva de cuc de llum.
<i>Carabus morbillosus.</i>
<i>Carabus morbillosus.</i>
<i>Gonocerus imitator. </i>Xinxe de la mata
entreuentrarenter
© WhiteLife Photographycreat en Bluekea