<i>Crocothemis erythraea.</i> (female)
<i>Charaxes jasius.</i> Caterpillar of two-tailed pasha or foxy emperor.
<i>Eyprepocnemis plorans. </i>
<i>Phaneroptera nana. </i>Mediterranean Katydid nimph.
<i>Anacridium aegyptium. </i>Egyptian Locust nymph.
<i>Anacridium aegyptium. </i>Egyptian Locust.
<i>Anacridium aegyptium. </i>Egyptian Locust.
<i>Cetonia aurata.</i>
<i>Colaphus sofiae.</i>
<i>Oryctes nasicornis.</i>
<i>Colaphus sofiae.</i>
<i>Pachychila sublunata.</i>
<i>Thorectes balearicus.</i>
<i>Lixus pulverulentus.</i>
<i>Lixus pulverulentus.</i>
<i>Lixus pulverulentus.</i>
<i>Nesotes viridicollis. </i>
<i>Nesotes viridicollis. </i>
<i>Nesotes viridicollis. </i>
<i>Periplaneta americana.</i> American cockroach.
<i>Blatta orientalis.</i>
<i>Blatta orientalis.</i>
<i>Coccinella setpunctata. </i>Seven-spot ladybird.(larva)
<i>Coccinella setpunctata. </i>Seven-spot ladybird.
<i>Coccinella setpunctata. </i>Seven-spot ladybird.
<i>Coccinella setpunctata. </i>Seven-spot ladybird.
<i>Coccinella setpunctata. </i>Seven-spot ladybird.
<i>Lachnaia vicina. </i>
<i>Oecanthus pellucens.</i>
<i>Ameles decolor. </i>
<i>Mantis religiosa.</i>
<i>Mantis religiosa.</i>
<i>Mantis religiosa.</i>
<i>Mantis religiosa. </i>
<i>Mantis religiosa. </i>Praying mantis.
<i>Mantis religiosa. </i>
<i>Sphodromantis viridis.</i>
<i>Sphodromantis viridis.</i>
<i>Ameles decolor </i>(female).
<i>Vespula germanica.</i> German Yellowjacket.
<i>Vespula germanica.</i> German Yellowjacket.
<i>Vespula germanica.</i> German Yellowjacket.
<i>Vespula germanica.</i> German Yellowjacket.
<i>Megascolia bidens.</i>
<i>Coelioxys.</i>
<i>Coelioxys.</i>
<i>Osmia tricornis. </i>
<i>Osmia tricornis. </i>
<i>Eucera oraniensis. </i>
<i>Xylocopa violacea. </i> Violet Carpenter Bee.
<i>Xylocopa violacea. </i> Violet Carpenter Bee.
<i>Xylocopa violacea. </i> Violet Carpenter Bee.
<i>Lucilia sericata. </i>Green Bottle fly.
<i>Lucilia sericata. </i>Green Bottle fly.
<i>Lucilia sericata + Synema globosum.</i> Green bottle fly + Spider.
<i>Eristalis tenax. </i>Drone fly.
<i>Coniocleonus nigrosuturatus.</i>
<i>Crematogaster scutellaris</i> (queen).
<i>Camponotus lateralis.</i>
<i>Reticulitermes lucifugus</i> (king).
<i>Reticulitermes lucifugus </i>(king).
<i>Reticulitermes lucifugus </i>(king).
<i>Ocypus olens. </i> Devil's coach-horse beetle.
<i>Ocypus olens.</i>
<i>Ocypus olens.</i>
<i>Ocypus olens.</i>
<i>Capnodis tenebrionis.</i>
<i>Carabus morbillosus.</i>
<i>Carabus morbillosus.</i>
<i>Graphosoma lineatum italicum.</i>
<i>Graphosoma lineatum italicum. </i>
<i>Thorectes balearicus.</i>
<i>Thorectes balearicus.</i>
<i>Nezara viridula. </i>
<i>Spilostethus pandurus.</i>
<i>Elenophorus collaris.</i>
<i>Drilidae </i>(larva).
<i>Monochamus galloprovincialis. </i>
<i> Buprestis octoguttata. </i>
<i> Buprestis octoguttata. </i>
<i>Aelia acuminata. </i>
<i> Leptoglossus occidentalis. </i>
<i>Pyrrhocoris apterus. </i>
<i>Crevice cricket. Gryllomorpha dalmatina. </i>
<i>Crevice cricket. Gryllomorpha dalmatina. </i>
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Pine processionary.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Pine processionary.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Pine processionary.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Pine processionary.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Pine processionary.
<i>Thaumetopoea pityocampa.</i> Pine processionary.
<i>Chrysolina bankii </i>
<i>Meloe tuccius</i> , female.
<i>Meloe tuccius</i> , female.
<i>Cerambyx cerdo. </i>
<i>Cerambyx cerdo mirbeckyi. </i>Great capricorn beetle (female).
<i>Cerambyx cerdo mirbeckyi. </i>Great capricorn beetle (female).
<i> Monochamus galloprovincialis. </i> . Male. Pine sawyer beetle.
<i> Monochamus galloprovincialis. </i> . Male. Pine sawyer beetle.
<i>Arge ochropus. </i> Rose sawfly.
<i>Gonocerus insidiator. </i>
<i>Gonocerus insidiator. </i>
<i>Nyctophila heydeni.</i> Cuc de llum.
<i>Nyctophila heydeni. </i>
<i>Tropinota squalida. </i>
<i>Tropinota squalida. </i>
<i>Tropinota squalida. </i>
<i>Tropinota squalida. </i>
<i>Tropinota squalida. </i>
<i>Oxythyrea funesta. </i>Brunidora-Phytophagous beetle.
<i>Oxythyrea funesta. </i>Phytophagous beetle.
<i>Trichodes umbellatarum. </i>
<i>Psilothrix cyaneus. </i>
<i>Calocoris nemoralis. </i>
<i>Oedemera flavipes. </i>
<i>Oedemera flavipes. </i>
<i>Ophion sp.</i>
<i>Lagria hirta.</i>
<i>Lagria hirta.</i>
<i>Lagria hirta.</i>
<i>Lagria hirta.</i>
enterentrarentreu
© WhiteLife Photographysite by Bluekea