<i>Orchis robusta. </i>
<i>Orchis x albuferensis</i>
<i>Orchis x albuferensis. </i>
<i>Orchis italica. </i>
<i>Orchis italica. </i>
<i>Orchis conica. </i>
<i>Orchis olbiensis. </i>
<i>Orchis olbiensis</i>
<i>Himantoglossum robertianum. </i>
<i>Himantoglossum robertianum </i>(hypochromatic).
<i>Himantoglossum robertianum (hypochromatic).</i>
<i>Himantoglossum robertianum </i>(hypochromatic).
<i>Serapias lingua. </i>
<i>Serapias parviflora. </i>
<i>Serapias lingua. </i>
<i>Serapias lingua </i>(lusus).
<i>Serapias parviflora </i>(hypochromatic).
<i>Serapias parviflora </i>(hypochromatic).
<i>Orchis collina. </i>
<i>Orchis collina. </i>
<i>Orchis collina. </i>
<i>Anacamptis fragans. </i>
<i>Gymnadenia conopsea. </i>
<i>Neotinea maculata. </i>
<i>Cephalanthera damasonium. </i>
<i>Limodorum abortivum. </i>
<i>Limodorum abortivum. </i>
<i>Limodorum abortivum. </i>
<i>Spirantes spiralis. </i>
<i>Epipactis microphylla.</i>
<i>Ophrys speculum.</i>
<i>Ophrys tenthredinifera. </i>
<i>Ophrys lutea.</i>
<i>Ophrys lutea (hypochromatic).</i>
<i>Ophrys incubacea. </i>
<i>Ophrys incubacea. </i>
<i>Ophrys bombyliflora. </i>
<i>Ophrys apifera.</i>
<i>Ophrys fusca.</i>
<i>Ophrys fusca.</i>
<i>Ophrys fusca </i>(hypochromatic).
<i>Ophrys fusca subsp. forestieri.</i>
<i>Ophrys lupercalis</i>
<i>Ophrys dyris. </i>
<i>Ophrys dyris. </i>
<i>Ophrys dyris. </i>
<i>Ophrys dyris. </i>
<i>Ophrys dyris. </i>
<i>Ophrys x sommieri</i>
<i>Ophrys x sommieri</i>
<i>Ophrys x sommieri</i>
<i>Ophrys x sommieri</i>
<i>Ophrys x sommieri</i>
<i>Ophrys x heraultii</i>
<i>Ophrys x fernandii</i>
<i>Ophrys x fernandii</i>
<i>Ophrys balearica. </i>
<i>Ophrys balearica</i>
<i>Ophrys balearica x fusca</i>
<i>Ophrys incubacea (hypochromatic).</i> Early spider-orchid.
<i>Ophrys incubacea (hypochromatic).</i> Early spider-orchid.
<i>Ophrys incubacea (hypochromatic).</i> Early spider-orchid.
<i>Cephalanthera rubra.</i> Red Helleborine.
<i>Cephalanthera rubra.</i> Red Helleborine.
<i>Neotia Nidus-avis.</i> Bird's-nest orchid
<i>Himantoglossum robertianum </i>(hipocromática).
<i>Himantoglossum robertianum </i>(hipocromática).
<i>Serapia x todaroi. </i>
enterentrarentreu
© WhiteLife Photographysite by Bluekea